ISO 14298 Güvenlik Politikası

ISO 14298 Güvenlik Politikası

DNS için kalite ve güvenlik ayrılmaz bir bütündür.

DNS ISO 14298 2021 Standardı ve ISO 14298 2023 Icr gereklilikleri kapsamında Güvenlikli Baskı Yönetim Sistemi kurmayı, uygulanabilir müşteri taleplerini karşılamayı ve müşteri çıkarlarını korumak için güvenlikli baskı yönetim sistemini sürdürmeyi ve sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiştir.

DNS, Güvenlikli Baskı Sisteminin sağlıklı şekilde yürütülmesi için risk değerlendirmesi yaparak, gerekli görev, yetki ve sorumlulukları belirlemekte ve atamaktadır.

DNS, gelişen ve değişen teknolojiyi ve tehditleri sürekli takip ederek, kalite ve güvenlik için tasarlanmış tüm süreçlerinde ilgili yasal mevzuatı ve ISO 14298 2021 standardını etkin bir biçimde uygulayacağını, bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirlemeyi ve her yıl gözden geçirerek ilerleme sağlamayı taahhüt eder.

Yönetim, taahhütte bulunduğu politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.

 

Security Policy for ISO 14298

Quality and safety are inseparable for DNS.

DNS aims to establish a Security Printing Management System within the scope of ISO 14298 2021 Standard and ISO 14298 2023 Icr Requirements, to meet applicable customer requirements and to maintain and continuously improve the security printing management system to protect customer interests.

DNS determines and assigns the necessary duties, authorities, and responsibilities, by making a risk assessment for the healthy execution of the Security Printing System.

DNS is committed to continuously follow the developing and changing technology and threats, to effectively implement the relevant legal legislation and ISO 14298 2021 standard in all processes designed for quality and security, to set goals and objectives in this direction and to review them annually to ensure progress.

The management will continuously monitor the implementation of the policies and targets it has committed to.